Samen sterker gaan we op weg naar beter

Onder het motto ‘samen sterker’ slaan de Wapenveldse basisscholen ‘De Goede Herder’ en de ‘Ds. Van Maasschool’ de handen ineen. Met een eensgezind team, een nieuwe naam én een gloednieuw schoolgebouw in het vooruitzicht, maken de scholen zich op voor een gezamenlijke toekomst. Streefdatum voor de complete fusie is 1 augustus 2022. 

Het is nog even spannend hoe de nieuwe school gaat heten. Wat we wel zeker weten is dat het een ontzettend gave school gaat worden. 

Alle leerkrachten kijken er naar uit straks op een positieve manier te bouwen aan een veilige omgeving waarin alle kinderen tot bloei en ontwikkeling kunnen komen. Op de nieuwe school leren niet alleen de kinderen, ook leerkrachten en ouders! We doen het immers samen. 

Samen op weg
Een bijzonder proces van jarenlang overleg brengt 2 schoolbesturen samen. Vanuit het verlangen goed christelijk Bijbelgetrouw onderwijs te kunnen vormgeven in Wapenveld slaan 2 schoolbesturen de handen in een. De Hervormde schoolvereniging en de vereniging van scholen met de Bijbel te Wapenveld werken aan een besturenfusie onder leiding van IJsselrijk. Naast een besturenfusie, die naar verwachting augustus 2022 afgerond is, gaan ook 2 scholen als één school verder. De Goede Herder en de Dominee van Maasschool hebben elkaar vanuit visie en in enthousiasme gevonden. De plannen voor een fusie lagen al langer op tafel, maar de samenvoeging krijgt nu steeds meer vaste vorm. 

Eensgezind christelijk basisonderwijs
De schoolbesturen hebben de afgelopen tijd veel nagedacht en gesproken over hoe ze straks als één school verder kunnen gaan. We leren elkaar steeds beter kennen en de contouren van de fusieschool krijgen langzaamaan vorm. Onze doelstelling tijdens dit hele traject is helder: samen toewerken naar eensgezind christelijk onderwijs in Wapenveld. En dat op een manier waarbij kinderen, ouders, leerkrachten en anderen betrokkenen zich gehoord en gewaardeerd voelen.


Samen sterker
Belangrijkste reden voor de fusie is het versterken van kwalitatief goed christelijk basisonderwijs in Wapenveld en omstreken. Al jaren bestaan we als twee afzonderlijke scholen naast elkaar in het dorp. Er is in het verleden al heel veel samengewerkt, en gaandeweg ontstond steeds meer de gedachte dat het eigenlijk heel logisch is om onze krachten te bundelen. Samen staan we sterker, twee kunnen meer dan één. Zo kunnen we het christelijk onderwijs voor alle kinderen in Wapenveld mooier en beter maken.

Raadpleging schooltijdenrooster fusieschool

Dank voor uw reactie. Er zijn 59 geldige stemmen uitgebracht. Het team zal ook om een advies gevraagd worden. Zowel de ouderraadpleging als het advies van het team zal door de MR meegenomen worden in het maken van een keus.

In de week van 17 januari zullen we u op de hoogte brengen van het nieuwe schooltijdenrooster.

40% van de ouders hebben gekozen voor optie 1
60% van de ouders hebben gekozen voor optie 2


Optie 1

Maandag 8:30u - 14:30u*
Dinsdag 8:30u - 14:30u
Woensdag 8:30u - 12:30u
Donderdag 8:30u - 14:30u
Vrijdag 8:30u - 14:30u**

*Groep 1 en 2 om 12:30u vrij
**Groep 1,2,3 en 4 om 12:30u vrij


Optie 2

Maandag 8:30u - 14:30u
Dinsdag 8:30u - 14:30u
Woensdag 8:30u - 12:30u
Donderdag 8:30u - 14:30u
Vrijdag 8:30u - 14:30u*

**Groep 1,2,3 en 4 om 12:30u vrij

 

Naar welke optie gaat uw voorkeur uit?