Groepen

Bij verschillende activiteiten in het lopen jaar zullen de scholen gezamenlijk optrekken. Denk aan de gemengde gymlessen, het samen ontbijten tijdens het Nationaal Schoolontbijt, etc.

Deze activiteiten zijn er op gericht dat de kinderen op een ontspannen manier kennis met elkaar kunnen maken. 

Hoe de groepssamenstelling er het schooljaar 2022 - 2023 uit zal komen te zien verwachten we rond mei te kunnen vertellen.

We kunnen wel aantallen delen waarmee we het nieuwe jaar gaan starten:


GHS DVM De Lichtbron
Groep 0/1 5 5 10*
Groep 2 9 19 28
Groep 3 4 16 20
Groep 4 13 10 23
Groep 5 3 19 22
Groep 6 7 9 16
Groep 7 9 9 18
Groep 8 9 18 27

*groep 0/1is afhankelijk van aantal aanmeldingen