Nieuwbouw


Het schoolgebouw in de nabije toekomst

De trein rijdt! Een van de stations is het schoolgebouw. Op dit moment wordt er door de gemeente Heerde gewerkt aan een businesscase. Hierin wordt beschreven wat het meest effectief is om te komen tot een nieuw/gerevitaliseerd schoolgebouw en hoe dit financieel gedekt moet worden.
Vervolgens zal dit in de gemeenteraad worden behandeld voordat we een voorbereidingskrediet krijgen. Als het krediet er is kunnen we de eisen gaan opstellen, gaan tekenen, ontwerpen en vervolgens aanbesteden. Dit betekent dat we hopelijk begin 2023 de eerste paal in de grond kunnen slaan. In de tussenliggende periode zal de gefuseerde school vanaf schooljaar 2022/2023 gebruik maken van beide locaties. De exacte verdeling van de groepen wordt volgend voorjaar met u als ouders gedeeld. Tijdens de bouw kan het zijn dat dit op twee locaties blijft of dat er met noodunits bij de Goede Herderschool wordt gewerkt. De insteek is dat de nieuwe school op de locatie van de Ds. Van Maasschool komt.