Onderwijsvisie

Onze nieuwe school is een veilige en vertrouwde plek waar iedereen leert en ontwikkelt
In een traject met alle teamleden hebben we gezien hoe belangrijk het is om focus aan te brengen in de dingen die we doen. Wat komt in ons DNA van de nieuw te vormen school. Op 2 gebieden hebben we pijlers vastgesteld waarmee we ons onderwijs verder gaan uitwerken. Dit is een eerste aanzet. Er wordt momenteel gewerkt aan verdere uitwerking.

Onze drie kernwaarden voor het pedagogisch klimaat zijn:

Respect

Betrouwbaar

Lef

Onze drie kernwaarden voor onderwijs en kwaliteit zijn:

Zelfstandigheid

Nieuwsgierig

Verscheidenheid