Medezeggenschapsraad

De MR van beide scholen wordt actief betrokken bij het fusieproces. Gezamenlijk met een aantal andere ouders vormen zij ook een werkgroep vanuit de oudergeleding. 

De MR heeft een belangrijke inbreng en zal naast advies ook voor instemming gevraagd worden op tal van te nemen keuzes. Met behulp van een extern adviseur denkt de MR mee over de stappen die worden ondernomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schooltijdenrooster, visie op onderwijs, organisatorische vraagstukken etc.