Personeel

Met veel enthousiasme en groot vertrouwen kijkt het team er naar uit straks samen verder te gaan. Wat dit precies gaat betekenen voor de personele inzet is nog niet bekend. De fusie geeft de komende periode financiële ruimte om iedereen een plek te geven in de nieuwe school. Hoe dit plaatje er uit zal komen te zien is nog niet bekend. Wel zal er op langer termijn, naar verwachting via natuurlijk verloop, een aantal mensen binnen IJsselrijk een andere plek gaan vinden.

Voor een collega is dit bij aanvang 2022-2023 al zeker. Arie Slagter, directeur van De Goede Herderschool, zal zich vanaf dat moment volledig richten op zijn directietaken binnen de Parel. Rutger van der Zwan, directeur van ds. Van Maasschool, zal de directietaken van de nieuwe school op zich nemen. Hij zal zich dan ook bezighouden met alles wat de fusie aangaat.